Indukované napätie

Kovový prstenec s polomerom 10 cm je uložený v magnetickom poli tak, že normála k jeho ploche zviera s indukčnými čiarami uhol 60°. Indukcia magnetického poľa sa rovnomerne mení a za 0,50s klesne z hodnoty 0,45 T na 0,35 T. Určte prúd v prstenci, keď jeho odpor je 0,50 Ω.

Správna odpoveď:

I =  -0,0063 A

Postup správneho riešenia:

r=10 cm m=10:100  m=0,1 m α=60  t=0,50 s B1=0,35 T B2=0,45 T µ=4π 107=4 3,1416 1071,2566106 H/m S=π r2=π 1012=3,1416 0,120,0314 m2 R=0,50 Ω  Φ1=B1 S cosα=B1 S cos60° =0,35 0,0314 cos60° =0,35 0,0314 0,5=0,0055=7π/4000 Wb Φ2=B2 S cosα=B2 S cos60° =0,45 0,0314 cos60° =0,45 0,0314 0,5=0,00707=9π/4000 Wb  U=tΦ1Φ2=0,50,00550,00710,0031 V  I=U/R=(0,0031)/0,5=0,0063 ANašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: