Na kružnici

Na kružnici s polomerom 10 cm a so stredom S sú dané body A, B, C tak, že stredový uhol ASB má 60 stupňov a stredový uhol ASC má 90 stupňov. Určte dĺžku oblúka kružnice a veľkosť posunutí AB a AC.

Správna odpoveď:

o1 =  10,472 cm
o2 =  15,708 cm
d1 =  10 cm
d2 =  14,1421 cm

Postup správneho riešenia:

r=10 cm α=60  β=90   o=2π r=2 3,1416 1062,8319 cm  o1=360α o=36060 62,8319=10,472 cm
o2=360β o=36090 62,8319=15,708 cm
sinα/2=d1/2:r  d1=2 r sin(α/2)=2 10 sin(60/2)=10 cm
sinβ/2=d2/2:r  d2=2 r sin(β/2)=2 10 sin(90/2)=10 2=14,1421 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: