Štvoruholník 13

Štvoruholník ABCD je súmerný podľa uhlopriečky AC. Dĺžka AC je 12 cm, dĺžka BC je 6 cm a vnútorný uhol pri vrchole B je pravý. na stranách AB, AD sú dané body E, F tak, že trojuholník ECF je rovnostranný. Určite dĺžku úsečky EF.

Správna odpoveď:

EF =  6,9282 cm

Postup správneho riešenia:

AC=12 cm BC=6 cm AB=AC2BC2=12262=6 3 cm10,3923 cm AD=AB=10,3923=6 3 cm10,3923 cm  ACD=π180°arcsin(AB/AC)=π180°arcsin(10,3923/12)=60   EF=EC=CF FCE=60  FEC = EFC = FCE = 60    ECB=ACDFCE/2=6060/2=30   cos ECB = BC: CE  CE=BC/cosECB=BC/cos29,999999999997° =6/cos29,999999999997° =6/0,866025=6,9282 cm  EF=CE=6,9282=4 3=6,9282 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnostranného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: