Vzdialenosti 48691

Na nosníku s hmotnosťou 100 kg a dĺžkou 5 m je zavesené vo vzdialenosti 1 m od jedného konca nosníka teleso s hmotnosťou 400 kg. Aké veľké sily pôsobia na koncoch nosníka?

Správna odpoveď:

F1 =  3700 N
F2 =  1300 N

Postup správneho riešenia:

g=10 m/s2 m1=100 kg l=5 m x=1 m m2=400 kg  G1=m1 g=100 10=1000 N G2=g m2=10 400=4000 N  a+b=G2 a x=b (lx) a+b=4000 a 1=b (51)  a+b=4000 a4b=0  Riadok2Riadok1Riadok2 a+b=4000 5b=4000  b=54000=800 a=4000b=4000800=3200  a=3200 b=800  F1=a+G1/2=3200+1000/2=3700 N
F2=b+G1/2=800+1000/2=1300 NNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: