Dokončili 4885

Výkop pre prívod plynu do Jarešova by prvé bager vyhĺbilo za 9 dní. Po dvoch dňoch začalo na výkope pracovať ešte druhé bager. Obe rýpadlá spoločne dokončili prácu za ďalšie 4 dni.

a) Za koľko dní by celý výkop vyhĺbilo druhé rýpadlo?
b) Koľký deň by bola práca hotová, keby výkop od začiatku hĺbila obe rýpadlá?

Napovieme k a): Zisti najprv, akú časť výkopu vyhĺbi prvé rýpadlo za dva dni.

Správna odpoveď:

a =  12 d
b =  5 d

Postup správneho riešenia:


a · (2+4)/9 + 4 = a

3a = 36


a = 36/3 = 12

a = 12

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

b·(1/9 + 1/12)=1

7b = 36


b = 36/7 = 5.14285714

b = 36/7 ≐ 5.142857

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: