Žiaci 7

V triede je 21 žiakov pričom chlapcov je 2 - krát viac ako dievčat. Koľko chlapcov a koľko dievčat je v triede ?

Správna odpoveď:

c =  14
d =  7

Postup správneho riešenia:


c+d = 21
c = 2d

c+d = 21
c = 2·d

c+d = 21
c-2d = 0

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
c+d = 21
-3d = -21


d = -21/-3 = 7
c = 21-d = 21-7 = 14

c = 14
d = 7

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: