Natierač 6

Natierač spotreboval na natretie plechovej strechy 3,5-krát viac farby ako na žľaby. Na natretie žľabov spotreboval o 3,1kg farby viac ako na plot. Celkom spotreboval 20 kg farby. Koľko kilogramov farby spotreboval na natretie strechy, plota a žľabov?

Správna odpoveď:

p =  1,1
s =  14,7
z =  4,2

Postup správneho riešenia:


s+z+p = 20
s = 3.5 z
z = 3.1 + p

s+z+p = 20
s = 3.5·z
z = 3.1 + p

p+s+z = 20
s-3.5z = 0
p-z = -3.1

Riadok 3 - 1 · Riadok 1 → Riadok 3
p+s+z = 20
s-3.5z = 0
-s-2z = -23.1

Riadok 3 - -1 · Riadok 2 → Riadok 3
p+s+z = 20
s-3.5z = 0
-5.5z = -23.1


z = -23.1/-5.5 = 4.2
s = 0+3.5z = 0+3.5 · 4.2 = 14.7
p = 20-s-z = 20-14.7-4.2 = 1.1

p = 11/10 = 1.1
s = 147/10 = 14.7
z = 21/5 = 4.2

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: