Štatistiky 6038

Na strednej odbornej škole si vedú štatistiky o počtoch žiakov, ktorí si k nim podali prihlášku. V rokoch 2014 a 2016 sa do školy hlásilo celkom 1435 žiakov. V roku 2015 sa hlásilo o 70 žiakov viac ako v roku 2014 av roku 2016 sa hlásilo dokonca 1,5-krát viac žiakov ako v roku 2015.

Vypočítaj, koľko žiakov sa hlásilo na danú školu v roku 2016

Správna odpoveď:

c =  645

Postup správneho riešenia:


a+b+c = 1435
b = 70 + a
c = 1,5 · b

a+b+c = 1435
a-b = -70
1,5b-c = 0

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 1435
-2b-c = -1505
1,5b-c = 0

Riadok 3 - 1,5/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 1435
-2b-c = -1505
-1,75c = -1128,75


c = -1128,75/-1,75 = 645
b = -1505+c/-2 = -1505+645/-2 = 430
a = 1435-b-c = 1435-430-645 = 360

a = 360
b = 430
c = 645

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: