Astronomických 7370

Uvedené číselné údaje sú stredné vzdialenosti planét od Slnka vyjadrené v astronomických jednotkách. Jedna astronomická jednotka je stredná vzdialenosť Zeme od Slnka a približne sa rovná 150 000 000 km.
Vyjadrite uvedené stredné vzdialenosti v metroch, zaokrúhlite na tri platné číslice a zapíšte v tvare a. 10n, kde 1 ≤ a < 10, n € N.

a. Merkúr 0,387
b. Venuša 0,723
c. Krajina 1
d. Mars 1,52
e. Jupiter 5,2
f. Saturn 9,54
g. Urán 19,2
h. Neptún 30,1

Správna odpoveď:

a1 =  58050000000 m
a2 =  108450000000 m
a3 =  150000000000 m
a4 =  228000000000 m
a5 =  780000000000 m
a6 =  1431000000000 m
a7 =  2880000000000 m
a8 =  4515000000000 m

Postup správneho riešenia:

u=150000000 km m=150000000 1000  m=150000000000 m a1=0,387 u=0,387 150000000000=58050000000 m5,801010 m
a2=0,723 u=0,723 150000000000=108450000000 m1,081011 m
a3=1 u=1 150000000000=150000000000 m1,501011 m
a4=1,52 u=1,52 150000000000=228000000000 m2,281011 m
a5=5,2 u=5,2 150000000000=780000000000 m7,801011 m
a6=9,54 u=9,54 150000000000=1431000000000 m1,431012 m
a7=19,2 u=19,2 150000000000=2880000000000 m2,881012 m
a8=30,1 u=30,1 150000000000=4515000000000 m4,521012 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: