Vo všeobecnom

Vo všeobecnom lichobežníku VLAK platí:
|VL| = 5,5cm; |VK| = 3,5cm; |LK| = 4,8cm; | Rozdeľ ho na dva trojuholníky. Pomenuj novovzniknuté body. Zapíš dĺžky úsečiek. Doplň postup konštrukcie a zostroj lichobežník.
Postup:
1. VL, |VL| = 5,5cm
2. k1, k1(?, 3,5cm)
3. k2, k2(L,? cm)
4. K, K €?
5. 6. p, p ||?, K € p
7. A,?
8.?

Správna odpoveď:

s =  8

Postup správneho riešenia:

1, VL, VL = 5,5cm 2, k1, k1(V , 3,5cm) 3, k2, k2(L, 4,8 cm) 4, VLX, VLX = 70° 5, A, A = LX  k2 6, p, p  VL , A  p 7, K, K  p  k1 8, VLAK  s=8Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: