Proporcionálny 83238

Ktorá tabuľka nižšie zobrazuje proporcionálny vzťah dvoch veličín?

A.
x y
3 12
4 16
5 20
6 24
7 28
B.
x y
3 15
4 20
5 25
6 35
7 40
C.
x y
3 24
4 32
5 45
6 48
7 56
D.
x y
3 21
4 24
5 35
6 42
7 49


Správna odpoveď:

x = A

Postup správneho riešenia:

r11=12/4=3 r12=16/4=4 r13=20/5=4 r14=24/6=4 r15=28/7=4 r11=r12=r13=r14=r15  r21=15/3=5 r22=20/4=5 r23=25/5=5 r24=35/6=635=5655,8333 r25=40/7=740=5755,7143 r21=r22=r23=r24=r25  r31=24/4=6 r32=32/4=8 r33=45/5=9 r31= r32= r33  r41=21/3=7 r42=24/4=6 r41= r42  x=A



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: