Banka

Pavol si uložil 11000 do banky na 4 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.2% a daň z úroku je 13%.

Výsledok

x =  12277.1

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=3.9, kvocient q=-0.9. Vypočítajte a19.
 2. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 3. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a4 = 6 a12 = 23. Vypočítajte s36 (=súčet prvých 36 členov tejto postupnosti).
 4. Krajina
  population_2 Aký počet obyvateľov má mesto s 3% ročným prírastkom, ak o 10 rokov bude mať mesto 60 000 obyvateľov?
 5. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 6. Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 7. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 8. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 9. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 10. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 11. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 12. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 13. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 14. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 15. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 16. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 17. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176