Mocnina matice

Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.

Výsledok

x =  0

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Jednotková matica 3
  matrix_21 Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 2. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 3. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 4. Jednotková matica 4
  matrix_28 Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 5. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 6. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 7. Determinant 8
  matrix_2 Ako sa zmení determinant matice rádu n>=3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?
 8. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 9. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 10. Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 11. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 12. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 13. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 14. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 15. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 16. Matica 2
  matrix_12 Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?