Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2312

 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 • Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 • Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 • Trojciferné
  primes Napíšte najmenšie trojciferné číslo, ktoré pri delení 5 a 7 dáva zvyšok 2.
 • Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = -x +4.
 • Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 • Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 • Jednotková matica 4
  matrix_28 Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Zväčši
  percent_31 Zväčši číslo 400 o 3.5%
 • Lichobežník
  lichobeznik_4 Je daný lichobežník: c=4,2 cm, v=8cm, S= 42,4 cm, d= 8,4 Treba vypocitat: a, b, obvod o:
 • Priemer valca
  valec.JPG Povrch valca je 149 cm2. Vyška valca je 6 cm. Aký je priemer valca?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 • Geometrická postupnosť
  fractal Medzi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.
 • Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 • PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .