Kombinační číslo kalkulačka

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků bez uvažování poradí a bez opakování. Takové číslo se nazývá také kombinační číslo nebo n nad k číslo nebo binominálního koeficient. Viz také všeobecnou kombinatorickou kalkulačku.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(nk)=n!k!(nk)!  n=10 k=4  C4(10)=(104)=10!4!(104)!=109874321=210C_k(n) = \dbinom{ n}{ k} = \dfrac{ n! }{ k! (n-k)!} \ \\ \ \\ n = 10 \ \\ k = 4 \ \\ \ \\ C_{{ 4}}(10) = \dbinom{ 10}{ 4} = \dfrac{ 10! }{ 4!(10-4)!} = \dfrac{ 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 } { 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 210

Počet kombinací: 210