Proměna tun na metr krychlový na kilogramy na litr, t/m3 na kg/l.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 tuna na metr krychlový = 1 kilogram na litr. Jinými slovy údaj v t/m3 násobíme 1 abychom dostali údaj v kg/l. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v t/m3 je numericky shodný jako vyjádřený v kg/l. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 t/m3 je kolik kg/l? nebo změňte t/m3 na kg/l. Přepočet t/m3 na kg/l.

Výsledek přeměny:

1 t/m3 = 1 kg/l

1 tuna na metr krychlový je 1 kilogram na litr.


t/m3
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)