Prvočíselný rozklad čísla (faktorizace)


19823 = 43 × 461


Dělitele čísla 19823.

Kalkulačka najdete všechny provočíselne dělitelé čísla. Prvočíselná faktorizace čísla je výpočet množiny prvočísel, které když se vynásobí společně dají původní číslo. Prvočíselne dělitelů čísla tvoří prvočíselný rozklad. Pro zopakování, prvočíslo je přirozené číslo, které je dělitelné beze zbytku samým sebou a jednotkou, jinými přirozenými čísly ne.

Číslo 1 (jedna) se nazývá jednotka. Nemá žádné prvočíselné dělitele, protože není prvočíslem. Když číslo je prvočíslo (napr. 2,3,5,7, 11...), prvočíselný rozklad je samotné prvočíslo. Jiné čísla se nazývají složené čísla a mají minimálně dva prvočíselne dělitelná.

Příklady:

27 = 3 × 3 × 3
198 = 2 × 32 × 11
1024 = 210
19823 = 43 × 461
30258037 = 30258037


Slovní úlohy a příklady na prvočísla

 • Neznámé číslo
  unknown Neznámé číslo je dělitelné právě třemi různými prvočísly. Když tato prvočísla srovnáme vzestupně, platí následující: • Rozdíl druhého a prvního prvočísla je polovinou rozdílu třetího a druhého prvočísla. • Součin rozdílu druhého a prvního prvočísla s rozd
 • Prvočísla
  18-785s07 pro která prvočísla platí: p2-(q+r)2=647
 • Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 • Prvočísla - 6c
  numberline Najít všechna šesticiferná prvočísla, která obsahují každou z číslic 1,2,4,5,7 a 8 právě jednou. Kolik jich je?
 • Rozlož na prvočinitele
  numbers Rozlož na prvočísla a nájdi největšího dělitele dvojice čísel D (84,70).
 • NSN a NSD
  cinema Rozlož na prvočísla a najdi nejmenší společní násobek n (16,20) a největšího společného dělitele D u dvojice čísel (140,100 )
 • Prvočísla
  prime Christian Goldbach, matematik, zjistil, že každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel. Napište nebo vyjadřte 2018 jako součet dvou prvočísel.
 • Vstupenky
  oriesky Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Trojciferné
  primes Napište nejmenší trojciferné číslo, které pri dělení 5 a 7 dává zbytek 2.
 • Tombola
  tombola_tickets V osudí jsou čísla od 1 do 115. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybrané číslo nebude prvočíslo?
 • Kombinace
  circles Kolik různých kombinací 2-ciferného čísla dělitelného číslem 4 vznikne z číslic 3, 5 a 7?
 • Jableká
  jableka Kolik minimálně jablek je v košíku, je-li možné je beze zbytku rozdělit do balíčků po 6, 14 i 21 kusech?
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Třetí odmocnina
  30gon Najděte třetí odmocninu z 18


slovní úlohy - více »