Výpočet poměruŘešení:

x = 6/5 = 1.2

1.2/2 = 3:5


Kalkulačka řeší poměry a:b=c:d s chybějící (neznámou) hodnotou. Chybějící hodnotu - neznámou označte jako proměnnou x (nebo jiný znak a-z). V poměru akceptujeme i desetinná místa a některé základní matematické operace. Poměry zadejte ve tvaru, jako například:

1/x = 3/8
180 = 1:2 rozdělení čísla v daném poměru
2:x = 4:5
x/2 = 3:5
2.2/x = 5.5/6.6
5/6 = x:12
-8/5 = 12/y
-8/5 = (y+1)/12