Překlady

Budu li překládat knihu rychlostí 6 stran denně, přeložím ji o 4 dny dříve než kdybych ji překládal rychlostí 5 stran denně. Budu li ji překládat rychlostí 4 strany denně, přeložím ji za.....?

Správná odpověď:

x =  30

Postup správného řešení:


s/5 = s/6+4
x = s/4

s = 120
s-4x = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
s-4x = 0
s = 120

Řádek 2 - 0,99999999999999 · Řádek 1 → Řádek 2
s-4x = 0
4x = 120


x = 120/4 = 30
s = 0+4x = 0+4 · 30 = 120

s = 120
x = 30

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: