Hrana krychle 4

Urči délku hrany krychle, která má povrch cm2 a objem v cm3 vyjádřený stejným číslem.

Správný výsledek:

a =  6 cm

Řešení:

S=V 6a2=a3 a3=6a2 a=6=6 cmBudeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady a úkoly:

 • Hrana krychle 3
  cubes_19 Hrana krychle má délku a=1. Určete délku hrany krychle, která má dvojnásobný povrch.
 • Krychle - základy
  krychle_2 Jakou délku má hrana krychle, která má objem 4 m3?
 • Krychle 36
  cubes_18 krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Krychle 46
  cube_shield_1 Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Hrana krychle
  cubes2 Povrch krychle je 0,54 m2. Vypočítejte délku hrany krychle.
 • Hodnota S=V
  cube_shield_4 Určete délku hrany krychle (v centimetrech), která má povrch a objem vyjádřený stejnou číselnou hodnotou. Tuto krychli narýsujte v poměru 1 : 2.
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield_6 Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Krabice
  cuboid_20 Najděte délku, šířku a výšku krabice s minimálním povrchem, do kterého mohou být zabaleny 50 kvadriky, každý o rozměrech 4 cm, 3 cm a 2 cm.
 • Krychle
  cube_shield Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Hrana krychle 5
  cubes Kolik měří hrana krychle o objemu 54,9 cm3?
 • Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o délkách x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 10368 cm3. Jakou velikost má povrch tohoto hranolu?
 • Hrací kostka 3
  dice_5 Hrací kostka má objem 80 cm3. Vypočítejte velikost hrany v mm.
 • Velikost krychle
  cube_diagonals Jaká je velikost hrany krychle s povrchem 37,5 m2?
 • Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 • Dvě bedničky
  cubes3 Dvě bedničky tvaru krychle hranami a = 70 cm; b = 90 cm třeba nahradit jednou bedničky tvaru kostky. Jaká bude její hrana?
 • Stejný objem
  cuboid_2 Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.