Mince

V automatu na prodej jízdenek bylo spolu sto mincí. Byly to pouze 20 a 50 centů. Částka byla spolu 29 eur a 60 centů. Kolik bylo v automatu kterých mincí?

Správná odpověď:

x =  68 (20 cent)
y =  32 (50 cent)

Postup správného řešení:


x+y = 100
0,2x + 0,5y = 29,6

x+y = 100
0,2·x + 0,5·y = 29,6

x+y = 100
0,2x+0,5y = 29,6

Řádek 2 - 0,2 · Řádek 1 → Řádek 2
x+y = 100
0,3y = 9,6


y = 9,6/0,3 = 32
x = 100-y = 100-32 = 68

x = 68
y = 32

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: