Mince

V automate na predaj cestovných lístkov bolo spolu sto mincí. Boli to iba 20 a 50 centové mince. Suma bola spolu 29 eur a 60 centov. Koľko bolo v automate ktorých mincí?

Správna odpoveď:

x =  68 (20 cent)
y =  32 (50 cent)

Postup správneho riešenia:


x+y = 100
0,2x + 0,5y = 29,6

x+y = 100
0,2·x + 0,5·y = 29,6

x+y = 100
0,2x+0,5y = 29,6

Riadok 2 - 0,2 · Riadok 1 → Riadok 2
x+y = 100
0,3y = 9,6


y = 9,6/0,3 = 32
x = 100-y = 100-32 = 68

x = 68
y = 32

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: