Aritmeticky průměr

Aritmeticky průměr pěti čísel je přesně 8. Součet těchto čtyř čísel je 30. Jaké je páté číslo?

Správná odpověď:

x =  10

Postup správného řešení:


(30+x)/5 = 8

x = 10


x = 10/1 = 10

x = 10

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: