Aritmeticky průměr

Aritmeticky průměr pěti čísel je přesně 8. Součet těchto čtyř čísel je 30. Jaké je páté číslo?

Správná odpověď:

x =  10

Postup správného řešení:


(30+x)/5 = 8

x = 10

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Součet 12
  numbers2_43 Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?
 • Zvětšit průměr
  mean_normal Na jaké číslo třeba změnit číslo 4 mezi čísly 4,5,7, 1,0,9,7,8, -3,5 aby se aritmeticky průměr těchto čísel zvětšil o 1,25?
 • Průměr
  gaussian Průměr 6 čísel je 50. Jaký je jejich součet?
 • Ap osmi čísel
  means_math_1 Číslo 20 je aritmetický průměr daných osmi čísel. Určete jejich součet.
 • Průměr
  avg Aritmetický průměr dvou čísel je 71,7. Jedno z čísel je 5. Vypočítejte druhé číslo.
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Součet 35
  numbers_6 Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?
 • Obytný dům
  byty_1 Obytný dům má tři vchody očíslované sudými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 68. Vypočítejte prostřední z těchto tří čísel.
 • Průměr
  nums Ve třídě je 30 žáků, z matematiky nebyla horší známka než 2. Určete počet žáků, kteří měli 1, pokud třída měla průměr 1,4.
 • V řadě
  numberline_2 V řadě čtyř čísel je rozdíl každých dvou sousedních čísel roven třem. Součet těchto čísel je 60. Určete tato čísla.
 • Pět čísel v poměru
  arithmet_seq Daných je 5 celých čísel, které jsou v poměru 1: 2: 3: 4: 5. Jejich aritmetický průměr je 12. Určete nejmenší z těchto čísel.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • AP - průmer
  calc_3 Aritmetický průměr dvou čísel je 142, jedno z čísel je o 16 větší než druhé. Zjisti obě čísla. ˇ Aritmetický průměr je a+b/2
 • Součet 20
  seq_6 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Průměr známek
  vysvedcenie_2 Průměr známek, které měly na vysvědčení žáci 8.A z matematiky, je přesně 2,45. Pokud bychom nepočítali jednotku a trojku sourozenců Michaela a Aleny, kteří přišli před měsícem, byl by průměr přesně 2,5. Určete kolik žáků má 8.A
 • Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 9 do 52 včetně?