Tětiva 2

Bod A má od středu kružnice s poloměrem r = 5 cm vzdálenost 13 cm. Vypočítejte délku tětivy spojující body dotyku T1 a T2 tečen vedených z bodu A ke kružnici k.

Správná odpověď:

x =  9,2308 cm

Postup správného řešení:

a=5 cm c=13 cm b2=c2a2  b=c2a2=13252=12 cm S1=S2 2ab=2cv ab=cv  v=ca b=135 12=13604,6154 cm  x=2 v=2 1360=132 60=13120=13120 cm=9,2308 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: