BMI index

Vypočítejte BMI index (body mass index, index indikující obezitu, nadváhu, normální váhu, podváhu) muže o hmotnosti m = 71 kg a výšce h = 170 cm. Index se počítá podle vztahu (vzorce):

BMI=h2m


Podle anglosaského BMI indexu je možné porovnávat lidi různých výšek do těchto kategorií:

BMI Kategorie
pod 18,5Podváha
18,5 - 24,9 Normálni hmotnost
25,0 - 9,9 Nadváha
30,0 - 34,9 Obezita 1. stupně
35 - 39,9 Obezita 2. stupně
nad 40 Obezita 3. stupně


Správná odpověď:

BMI =  24,6

Postup správného řešení:

BMI=71/(1,7 1,7)=2897100=24289164=24,6Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?

Související a podobné příklady: