Cihla

Otvory v děrované cihle zaujímají 10% objemu plné cihly s rozměry 30 cm,15cm a 7,5cm. Vypočítejte
a) hmotnost jedné děrované cihly, víte-li, že hustota vypáleného cihlového materiálu je p= 1 800 kg/m3 , (1,8 kg/dm3)
b)počet děrovaných cihel, který smí řidič naložit na korbu nákladního auta s nosností 5 tun, nemá-li být toto auto přetíženo.

Správná odpověď:

m =  5,4675 kg
n =  914

Postup správného řešení:

a=30 cm dm=30:10  dm=3 dm b=15 cm dm=15:10  dm=1,5 dm c=7,5 cm dm=7,5:10  dm=0,75 dm  V=a b c=3 1,5 0,75=827=3,375 dm3 ρ=1,8 kg/dm3  m1=ρ V=1,8 3,375=40243=6,075 kg  q=100%10%=110010=0,9  m=q m1=0,9 6,075=5,4675 kg
M=5 t kg=5 1000  kg=5000 kg  n1=M/m=5000/5,4675914,4947  n=n1=914,4947=914Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?
Tip: Převody jednotky hustoty vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek hustoty.
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?
Chcete zaokrouhlit číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: