Za práci

Za práci na opravách si vydělali tři spolupracovníci celkem 4720kč. Rozdělili se tak, že první dostal o 20% více než druhý a třetí dostal o 50%více než druhý. Kolik dostal každý?

Správná odpověď:

a =  1530,8108
b =  1275,6757
c =  1913,5135

Postup správného řešení:


a+b+c=4720
a = b+0,20b
c = b+0,50b

a+b+c=4720
a = b+0,20·b
c = b+0,50·b

a+b+c = 4720
a-1,2b = 0
1,5b-c = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 4720
-2,2b-c = -4720
1,5b-c = 0

Řádek 3 - 1,5/-2,2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 4720
-2,2b-c = -4720
-1,682c = -3218,182


c = -3218,18181818/-1,68181818 = 1913,51351351
b = -4720+c/-2,2 = -4720+1913,51351351/-2,2 = 1275,67567568
a = 4720-b-c = 4720-1275,67567568-1913,51351351 = 1530,81081081

a = 56640/37 ≐ 1530,810811
b = 47200/37 ≐ 1275,675676
c = 70800/37 ≐ 1913,513514

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: