Tři dělníci

Tři dělníci dostali spolu za vykonanou práci 2850 € Rozdělili si je podle odpracovaného času tak, že první dostal o 20% méně než druhý a třetí o 50 € více než druhý. Kolik EUR dostal každý dělník?

Správná odpověď:

a =  800
b =  1000
c =  1050

Postup správného řešení:


a+b+c= 2850
a= b-0,20b
c = 50+b

a+b+c= 2850
a= b-0,20·b
c = 50+b

a+b+c = 2850
a-0,8b = 0
b-c = -50

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 2850
-1,8b-c = -2850
b-c = -50

Řádek 3 - 1/-1,8 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 2850
-1,8b-c = -2850
-1,556c = -1633,333


c = -1633,33333333/-1,55555556 = 1050
b = -2850+c/-1,8 = -2850+1050/-1,8 = 1000
a = 2850-b-c = 2850-1000-1050 = 800

a = 800
b = 1000
c = 1050

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: