Tří dny

Žáci během tří dní ušli 49 km. Druhý den ušli o 20% více než první den a třetí den ušli o 2 km méně než druhý den. Kolik kilometrů ušli každý den?

Správná odpověď:

a =  15
b =  18
c =  16

Postup správného řešení:


a+b+c=49
b = 1,20·a
c = b-2

a+b+c = 49
1,2a-b = 0
b-c = 2

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
1,2a-b = 0
a+b+c = 49
b-c = 2

Řádek 2 - 1/1,2 · Řádek 1 → Řádek 2
1,2a-b = 0
1,833b+c = 49
b-c = 2

Řádek 3 - 1/1,83333333 · Řádek 2 → Řádek 3
1,2a-b = 0
1,833b+c = 49
-1,545c = -24,727


c = -24,72727273/-1,54545455 = 16
b = 49-c/1,83333333 = 49-16/1,83333333 = 18
a = 0+b/1,2 = 0+18/1,2 = 15

a = 15
b = 18
c = 16

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: