V mlékárně

V mlékárně bylo třikrát více litrových balíčků mléka než půllitrových. Když bylo prodáno 10 litrových a 10 půllitro- vých balíčků, zbylo čtyřikrát více litrových než půllitrových balíčků. Kolik bylo původně kterých balíčků?

Správná odpověď:

a =  210
b =  70

Postup správného řešení:


a=3b
a-10 = 4·(b-20)

a=3·b
a-10 = 4·(b-20)

a-3b = 0
a-4b = -70

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a-3b = 0
-b = -70


b = -70/-1 = 70
a = 0+3b = 0+3 · 70 = 210

a = 210
b = 70

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: