Čísla roku 2016

Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?

Správná odpověď:

a =  671
b =  672
c =  673

Postup správného řešení:


a+b+c=2016
b = a+1
c = b+1

a+b+c = 2016
a-b = -1
b-c = -1

a = 671
b = 672
c = 673

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady:

 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Po sobě
  progression Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Jaroslav
  eq222 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součet 22
  eq1 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?
 • Sudá čísla
  numbers Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Součet
  eq222 Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.
 • Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 • Dvě čísla 9
  numbers2 Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl je 7. Urci neznámá čísla.