Tri čísla

Súčet troch po sebe idúcich celých čísel je 2016. Ktoré čísla to sú?

Správna odpoveď:

a =  671
b =  672
c =  673

Postup správneho riešenia:


a+b+c=2016
b = a+1
c = b+1

a+b+c = 2016
a-b = -1
b-c = -1

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 2016
-2b-c = -2017
b-c = -1

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 2016
-2b-c = -2017
-1,5c = -1009,5


c = -1009,5/-1,5 = 673
b = -2017+c/-2 = -2017+673/-2 = 672
a = 2016-b-c = 2016-672-673 = 671

a = 671
b = 672
c = 673

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: