Připočteš 2871

Dáša se zeptala dědečka, dobrého počtáře, kolik má let. On řekl: Když k mému počtu let připočteš 5 a tento součet budeš dělit šesti, dostaneš tentýž výsledek, jako když od mého počtu let odečteš 6 a tento rozdíl budeš dělit pěti.
Kolik let má Dášin dědeček?

Správná odpověď:

x =  61

Postup správného řešení:


(x+5)/6=(x-6)/5

x = 61


x = 61/1 = 61

x = 61

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: