Statistických 29933

Za měsíc září vymeškali studenti následující počty vyučovacích hodin:
Dívky: 2;0;7;8;2;2;4;
Chlapci: 4;4;0;3;10;3;8;
Porovnejte variabilitu obou statistických souborů.

Správná odpověď:

r1 =  7,3878
r2 =  9,6735

Postup správného řešení:

μ1=72+0+7+8+2+2+4=725=3743,5714 μ2=74+4+0+3+10+3+8=732=4744,5714  e1=(2μ1)2+(0μ1)2+(7μ1)2+(8μ1)2+(2μ1)2+(2μ1)2+(4μ1)2=(2725)2+(0725)2+(7725)2+(8725)2+(2725)2+(2725)2+(4725)2=7362=517551,7143 r1=7e1=77362=49362=74919=7,3878
e2=(4μ2)2+(4μ2)2+(0μ2)2+(3μ2)2+(10μ2)2+(3μ2)2+(8μ2)2=(4732)2+(4732)2+(0732)2+(3732)2+(10732)2+(3732)2+(8732)2=7474=677567,7143  r2=7e2=77474=49474=949339,6735  r1<r2



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Hledáte kalkulačku směrodatné odchylky?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: