Mlha se hlási, jízda v mlze

Automobil vyrazil za mlhy rychlostí 30 km/h. Po 12 min jízdy se mlha rozplynula a řidič ujel během dalších 12 min vzdálenost 17 km. Na posledním úseku dlouhém opět 17 km se jízdní podmínky poněkud zhoršily a řidič jel rychlostí 51 km/h.
a) Vypočtěte dráhu na prvním úseku, rychlost na druhém úseku a čas na třetím úseku.
b) Sestrojte graf závislosti dráhy s na čase t.
c) Určete průměrnou rychlost na prvních dvou úsecích a průměrnou rychlost na posledních dvou úsecích. Kdy lze průměrnou rychlost počítat jako aritmetický průměr jednotlivých rychlostí? Odpověď se pokuste zdůvodnit.

Správná odpověď:

s1 =  6 km
v2 =  85 km/h
t3 =  0,3333 h
c1 =  57,5 km/h
c2 =  63,75 km/h

Postup správného řešení:

s1=30 12/60=6 km
v2=17/(12/60)=85 km/h
t3=17/51=0,3333 h
c1=(s1+17)/((12+12)/60)=57,5 km/h
c2=(17+17)/(12/60+t3)=63,75 km/hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Marek Martinek
NEPROSEL V MATURITNI SKOUSCE                                                                                             KASEK

3 roky  1 Like
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: