Mlha se hlási, jízda v mlze

Automobil vyrazil za mlhy rychlostí 30 km/h. Po 12 min jízdy se mlha rozplynula a řidič ujel během dalších 12 min vzdálenost 17 km. Na posledním úseku dlouhém opět 17 km se jízdní podmínky poněkud zhoršily a řidič jel rychlostí 51 km/h.
a) Vypočtěte dráhu na prvním úseku, rychlost na druhém úseku a čas na třetím úseku.
b) Sestrojte graf závislosti dráhy s na čase t.
c) Určete průměrnou rychlost na prvních dvou úsecích a průměrnou rychlost na posledních dvou úsecích. Kdy lze průměrnou rychlost počítat jako aritmetický průměr jednotlivých rychlostí? Odpověď se pokuste zdůvodnit.

Vaše odpověď:

km
km/h
h
km/h
km/h


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Marek Martinek
NEPROSEL V MATURITNI SKOUSCE                                                                                             KASEK

2 roky  1 Like
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1