Hmla

Automobil vyrazil za hmly rýchlosťou 30 km/h. Po 12 min jazdy sa hmla rozplynula a vodič prešiel počas ďalších 12 min vzdialenosť 17 km. Na poslednom úseku dlhom opäť 17 km sa jazdné podmienky trochu zhoršili a vodič išiel rýchlosťou 51 km/h.

a) Vypočítajte dráhu na prvom úseku, rýchlosť na druhom úseku a čas na treťom úseku.
b) Zostrojte graf závislosti dráhy s na čase t.
c) Určite priemernú rýchlosť na prvých dvoch úsekoch a priemernú rýchlosť na posledných dvoch úsekoch. Kedy možno priemernú rýchlosť počítať ako aritmetický priemer jednotlivých rýchlosťou? Odpoveď sa pokúste zdôvodniť.

Vaša odpoveď:

km
km/h
h
km/h
km/h


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1