Hmla

Automobil vyrazil za hmly rýchlosťou 30 km/h. Po 12 min jazdy sa hmla rozplynula a vodič prešiel počas ďalších 12 min vzdialenosť 17 km. Na poslednom úseku dlhom opäť 17 km sa jazdné podmienky trochu zhoršili a vodič išiel rýchlosťou 51 km/h.

a) Vypočítajte dráhu na prvom úseku, rýchlosť na druhom úseku a čas na treťom úseku.
b) Zostrojte graf závislosti dráhy s na čase t.
c) Určite priemernú rýchlosť na prvých dvoch úsekoch a priemernú rýchlosť na posledných dvoch úsekoch. Kedy možno priemernú rýchlosť počítať ako aritmetický priemer jednotlivých rýchlosťou? Odpoveď sa pokúste zdôvodniť.

Správna odpoveď:

s1 =  6 km
v2 =  85 km/h
t3 =  0,3333 h
c1 =  57,5 km/h
c2 =  63,75 km/h

Postup správneho riešenia:

s1=30 12/60=6 km
v2=17/(12/60)=85 km/h
t3=17/51=0,3333 h
c1=(s1+17)/((12+12)/60)=57,5 km/h
c2=(17+17)/(12/60+t3)=63,75 km/hNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: