Megawatty

Filip loni psal dlouhou školní práci. Jako velký ochranář přírody se ale neuměl rozhodnout, co je ekologičtější – napsat práci na počítači, nebo sepsat práci ručně. Filip zjistil, že:
práce napsaná na počítači a vytištěná by měla 32 stran,
Filipův počítač má příkon 75 W
elektrárna, která Filipovi dodává elektřinu, vyrobí spálením stejného množství dřeva jako je potřeba na výrobu 1 kg
papíru 3 MJ elektrické energie,
práce napsaná rukou by měla 48 stran,
Filip má po ruce papír o rozměru A4 a standardní gramáži 80 g⋅m−2
Pomozte Filipovi a vypočítejte, za jakou dobu musí Filip stihnout práci napsat na počítači, aby byla tato možnost stejně ekologická co se spotřeby papíru týče, jako samotné psaní na papír?

Správná odpověď:

t =  3193,3 s

Postup správného řešení:
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: