Elektrický vařič

Za jaký čas t zahřeje elektrický vařič s příkonem P = 500 W a s účinností n = 75% vodu o hmotnosti m = 2 kg a teplotou t1 = 10°C na bod varu (t2 = 100°C).
Měrná tepelná kapacita vody je c = 4 180 J. Kg-1. K-1

Správná odpověď:

t =  33,44 min

Postup správného řešení:

P=500 W n=75%=10075=43=0,75 m=2 kg t1=10 °C t2=100=2006,4 °C c=4180 J/kg/K  T=t2t1=51003210=510032510 5=510032550=51003250=59982=90 K Q=m c T=2 4180 90=752400 J  P2=P n=500 43=4500 3=41500=375 W  Q = P2 t  t2=P2Q=375752400=510032=2006,4 s  t=t2 min=t2:60  min=2006,4:60  min=33,44 min=25836 min=33,44 minNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: