Bezbarvá kapalina

Bezbarvá kapalina o hmotnosti m = 200g, je za stálého míchání zahřívána na vařiči o příkonu P0 = 600W, na zahřívání kapaliny se z dodané energie využije 80%. Vybrané naměřené hodnoty teploty kapaliny v závislosti na čase jsou zaznamenány v tabulce:
τ [s] 0 10 20 30 40 50 60
t [°C] 18,0 23,7 29,4 35,1 40,8 46,5 52,2

a)Nakreslete graf závislosti teploty kapaliny na čase a z grafu určete, kdy bude
mít kapalina teplotu 30°C.
b)Jaká bude teplota kapaliny po 70s?
c)Do stejného grafu zaznamenejte závislost teploty na čase, zvětšíme-li množství kapaliny 1,5 krát
d)Jaká je měrná tepelná kapacita kapaliny?
Během zahřívání se kapalina nevypařuje ani nedojde k jejímu varu

Správná odpověď:

t30 =  26,5 s
b =  57,9 °C
t5 =  34,8 °C
c =  4210,5263 J/kg/°C

Postup správného řešení:

T(20s)=20,4  °C T(30s)=35,1  °C  T(t)=ax+b  20,4=a 20+b 35,1=a 30+b  20a+b=20,4 30a+b=35,1  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 30a+b=35,1 20a+b=20,4  Rˇaˊdek23020 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 30a+b=35,1 0,33b=3  b=0,333333333=9 a=3035,1b=3035,1+9=1,47  a=100147=1,47 b=9  t30=(30b)/a=(30(9))/1,47=491300 s=26,5 s
m=200 g kg=200:1000  kg=0,2 kg P0=600 W P1=0,80 P0=0,80 600=480 W  t=6050=10 s d=(52,246,5)/t=(52,246,5)/10=10057=0,57 °C/s b=52,2+(7060) d=52,2+(7060) 0,57=10579°C=57,9°C
m1=1,5 m=1,5 0,2=103=0,3 kg  t0=18 °C t1=23,7/1,5=579=15,8 °C t2=29,4/1,5=598=19,6 °C t3=35,1/1,5=5117=23,4 °C t4=40,8/1,5=5136=27,2 °C t5=46,5/1,5=5174=34,8 °C t5=52,2/1,5=5174°C=34,8°C
Q=P1 t=480 10=4800 J  Q = mc (t1t0) c=m (23,718)Q=0,2 (23,718)4800=1980000J/kg/°C=4210,5263J/kg/°CNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Žák
Není to c) špatně? Přijde mi jako blbost to, že když zahříváme, tak se to ze začátku zmenší ta teplota

Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: