Jana a

Jana a Tomáš dostali od babičky dohromady 105 Kč. Jana dostala o třetinu více než Tomáš. Kolik korun dostal každý?

Správná odpověď:

J =  60
T =  45

Postup správného řešení:


J+T=105
J = T + T/3

J+T = 105
3J-4T = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3J-4T = 0
J+T = 105

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3J-4T = 0
2,33T = 105


T = 105/2,33333333 = 45
J = 0+4T/3 = 0+4 · 45/3 = 60

J = 60
T = 45

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: