Dohromady 39513

Jana a Tomáš dostali od babičky dohromady 105 Kč. Jana dostala o tretinu viac ako Tomáš. Koľko korún dostal každý?

Správna odpoveď:

J =  60
T =  45

Postup správneho riešenia:


J+T=105
J = T + T/3

J+T = 105
3J-4T = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3J-4T = 0
J+T = 105

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3J-4T = 0
2,33T = 105


T = 105/2,33333333 = 45
J = 0+4T/3 = 0+4 · 45/3 = 60

J = 60
T = 45

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: