Úspory

Čtyři spolužáci uspořili za rok celkem 925 Kč. Druhý uspořil dvakrát tolik co první, třetí o 35 Kč více než druhý a čtvrtý o 10 Kč méně než prvý. Kolik Kč uspořil každý z nich?

Správná odpověď:

a =  150
b =  300
c =  335
d =  140

Postup správného řešení:

a+b+c+d=925 b=2a c = 35+b d = a10  a+b+c+d=925 a+2a+(35+b)+(a10)=925  a+(2a)+(35+2a)+(a10)=925  a+(2 a)+(35+2 a)+(a10)=925  6a=900  a=6900=150  a=150
b=2 a=2 150=300
c=35+b=35+300=335
d=a10=15010=140Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: