Eurá

Štyri spolužiaci usporili ročne celkom 925 eur. Druhý usporil dvakrát toľko čo prvý, tretí o 35 Eur viac ako druhý a štvrtý o 10 eur menej ako prvý. Koľko Eur usporil každý z nich?

Správna odpoveď:

a =  150
b =  300
c =  335
d =  140

Postup správneho riešenia:


a+b+c+d=925
b=2a
c = 35+b
d = a-10

a+b+c+d=925
b=2·a
c = 35+b
d = a-10

a+b+c+d = 925
2a-b = 0
b-c = -35
a-d = 10

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2a-b = 0
a+b+c+d = 925
b-c = -35
a-d = 10

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2a-b = 0
1,5b+c+d = 925
b-c = -35
a-d = 10

Riadok 4 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 4
2a-b = 0
1,5b+c+d = 925
b-c = -35
0,5b-d = 10

Riadok 3 - 1/1,5 · Riadok 2 → Riadok 3
2a-b = 0
1,5b+c+d = 925
-1,6667c-0,6667d = -651,6667
0,5b-d = 10

Riadok 4 - 0,5/1,5 · Riadok 2 → Riadok 4
2a-b = 0
1,5b+c+d = 925
-1,6667c-0,6667d = -651,6667
-0,3333c-1,3333d = -298,3333

Riadok 4 - -0,33333333/-1,66666667 · Riadok 3 → Riadok 4
2a-b = 0
1,5b+c+d = 925
-1,6667c-0,6667d = -651,6667
-1,2d = -168


d = -168/-1,2 = 140
c = -651,66666667+0,66666666666667d/-1,66666667 = -651,66666667+0,66666667 · 140/-1,66666667 = 335
b = 925-c-d/1,5 = 925-335-140/1,5 = 300
a = 0+b/2 = 0+300/2 = 150

a = 150
b = 300
c = 335
d = 140

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: