Za tri

Za tri dni prešli žiaci na výlete 65 km. Prvý deň prešli dvakrát toľko ako tretí deň, druhý deň prešli o 10 km menej ako prvý deň. Koľko kilometrov prešli v jednotlivých dňoch?

Správna odpoveď:

a =  30
b =  20
c =  15

Postup správneho riešenia:


a+b+c=65
a = 2c
b = a-10

a+b+c=65
a = 2·c
b = a-10

a+b+c = 65
a-2c = 0
a-b = 10

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 65
-b-3c = -65
a-b = 10

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 65
-b-3c = -65
-2b-c = -55

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a+b+c = 65
-2b-c = -55
-b-3c = -65

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 65
-2b-c = -55
-2,5c = -37,5


c = -37,5/-2,5 = 15
b = -55+c/-2 = -55+15/-2 = 20
a = 65-b-c = 65-20-15 = 30

a = 30
b = 20
c = 15

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: