Obchod

V obchode platili traja kupujúci € 246. Prvý platil 4-krát viac ako druhý, tretí o polovicu viac ako druhý. Koľko eur platil každý z nich?

Správna odpoveď:

a =  151,4
b =  37,8
c =  56,8

Postup správneho riešenia:

a+b+c=246 a=4b c=1,5b  a=4b=151,4 Eur
b=4+1+1,5246=37,8 Eur
c=1,5b=56,8 EurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: