Jabká a dědeček

Dědeček nasbíral jablka do košů. Naplnil jeden velký a tři malé koše. Malé koše jsou stejné a do každého se vejde o 3 kg jablek méně než do velkého koše. V malých koších je spolu o 3 kg jablek více než ve velkém koši. Kolik kilogramů jablek dědeček nasbíral?

Správná odpověď:

x =  15 kg

Postup správného řešení:


x=v+3m
m = v-3
3m = 3+v

x=v+3·m
m = v-3
3·m = 3+v

3m+v-x = 0
m-v = -3
3m-v = 3

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3m+v-x = 0
-1,333v+0,333x = -3
3m-v = 3

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
3m+v-x = 0
-1,333v+0,333x = -3
-2v+x = 3

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
3m+v-x = 0
-2v+x = 3
-1,333v+0,333x = -3

Řádek 3 - -1,33333333/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
3m+v-x = 0
-2v+x = 3
-0,333x = -5


x = -5/-0,33333333 = 15
v = 3-x/-2 = 3-15/-2 = 6
m = 0-v+x/3 = 0-6+15/3 = 3

m = 3
v = 6
x = 15

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: