Pravděpodobností 45201

Ve volbách stranu Z volilo 2400000 voličů z celkového počtu 6000000 voličů. Vyberme náhodně tři voliče a uvažujme náhodnou veličinu ξ={počet voličů strany Z ve výběru ze tří voličů}. Určete
a) rozdělení pravděpodobností, distribuční funkci F(x) a P(0,8< ξ <3,7),
b) směrodatnou odchylku náhodné veličiny ξ.

Správná odpověď:

x =  0,784
s =  0,8485

Postup správného řešení:

n=3 p=60000002400000=52=0,4  p0=(0n)p0(1p)n0=(03)0,40(10,4)30=10,400,63=12527=0,216 p1=(1n)p1(1p)n1=(13)0,41(10,4)31=30,410,62=12554=0,432 p2=(2n)p2(1p)n2=(23)0,42(10,4)32=30,420,61=12536=0,288 p3=(3n)p3(1p)n3=(33)0,43(10,4)33=10,430,60=1258=0,064  x=p1+p2+p3=12554+12536+1258=12554+36+8=12598=0,784
R=n p (1p)=3 52 (152)=2518=0,72  s=R=0,72=0,8485Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: