Vo voľbách 2

Vo voľbách stranu Z volilo 2400000 voličov z celkového počtu 6000000 voličov. Vyberme náhodne troch voličov a uvažujme náhodnú veličinu ξ={počet voličov strany Z vo výbere z troch voličov}. Určte
a) rozdelenie pravdepodobností, distribučnú funkciu F(x) a P(0,8< ξ <3,7),
b) smerodajnú odchýlku náhodnej veličiny ξ.

Správna odpoveď:

x =  0,784
s =  0,8485

Postup správneho riešenia:

n=3 p=60000002400000=52=0,4  p0=(0n)p0(1p)n0=(03)0,40(10,4)30=10,400,63=12527=0,216 p1=(1n)p1(1p)n1=(13)0,41(10,4)31=30,410,62=12554=0,432 p2=(2n)p2(1p)n2=(23)0,42(10,4)32=30,420,61=12536=0,288 p3=(3n)p3(1p)n3=(33)0,43(10,4)33=10,430,60=1258=0,064  x=p1+p2+p3=12554+12536+1258=12554+36+8=12598=0,784
R=n p (1p)=3 52 (152)=2518=0,72  s=R=0,72=0,8485Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: