Vrh

Těleso bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí v0 = 77 m/s. Výši tělesa v závislosti na čase popisuje rovnice
h=v0t219,8t2
. Jakou maximální výši dosáhne těleso?

Správná odpověď:

h =  302,5 m

Postup správného řešení:

v0=77 m/s g=9,8 m/s2  v0=g t  t=v0/g=77/9,8=7557,8571 s  h=v0 t21 g t2=77 7,857121 9,8 7,85712=2605=302,5=2605 m=302,5 m   Zkousˇka spraˊvnosti:  h(t)=v0 t21 g t2 h(t)=dtdh(t)=v0gt h(t)=0 v0gt=0 v0=gt t=v0/gNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: