Chceme-li 4789

42 litrů vody naplní sud do dvou třetin jeho objemu. Kolik litrů vody musíme přilít, chceme-li, aby byl naplněn do pěti sedmin objemu?

Správná odpověď:

x =  3 l

Postup správného řešení:


42 = 2/3·V
42 + x = 5/7·V

2V = 126
5V-7x = 294

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
5V-7x = 294
2V = 126

Řádek 2 - 2/5 · Řádek 1 → Řádek 2
5V-7x = 294
2.8x = 8.4


x = 8.4/2.8 = 3
V = 294+7x/5 = 294+7 · 3/5 = 63

V = 63
x = 3

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: